TIEMPU TI PANDEMÌA

L’ annu bisistili

è statu sempri n’annu virili.
Cu la trasùta ti li duemilaeventi,
tuttu ti paru e mmu persu li ienti.
Totta na vota s’è prisintata na malatìa,
e vvu capitu buenu: sta parlamu propria ti la pandemia.
È partuta ti la Cina
e tuttu ti paru nde le mmu vista vicina.
Chianu chianu alla Torri rriàu
e l’ispitali subbitu subbitu scunucchiàu.
Ntra casa ndi chiutèra
e no capemmu mai ci era matina o ci era sera.
Allu scurìri spittammu li numiri ti li contagi e di li muerti
e ndi scì curcammu amari e stuerti.
Ti la loggia critammu e cantammu,
allu crai, lu prima muertu ti sta malatìa ndi truvammu.
Pi li cristiani no c’erunu funerali,
soltantu na santa benedizioni si putìa fari.
Lu tamponi decreteva la sintenza:
e subbitu all’asl consegnaunu la consulenza.
Cu lu tiempu rriàra li vaccini
e vaccinàra cranni e piccini.
Ci la speranza eti l’ultima a murìri,
speriamu pi nu bellu avvenìri.
Santa Susanna firmàu lu colera
e cu ci pensa Edda cu scaccia puru sta malatìa nera.
Lu Signori cu menti na manu,
ca nui alla vita normali vulimu turnamu.

Torre Santa Susanna, 12 Gennaio 2022

Enrico Scredi e Giovanni Ursini